-یک شرکت عمرانی معتبر
-بیمه تامین اجتماعی
حقوق ۳تا۴ میلیون
-ساعت کاری ۸ تا ۵
-محدوده دفتر مترو شریعتی و سهروردی، تقاطع صابونچی

شماره تماس

سرایداری و نظافت, سرایداری و نظافت در عباس‌آباد