به یک نفر آبدارچی خانم با ظاهر آراسته، مرتب و سابقه کاری با حقوق مکفی جهت کار در محیط اداری در میدان صادقیه نیازمندیم.
ترجیحا ساکن غرب تهران
محدودیت سنی: 30 تا 40
مصاحبه حضوری میباشد لطفا از ساعت 9 صبح الی 5 عصر تماس بگیرید.
شماره تماسشماره تماس