به یک کارآموز جهت کار در آرایشگاه مردانه نیازمندیم
ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۱۰ شب
برای آموزش آرایشگری پولی دریافت نمیکنم فقط کمک کارم باشه هم یاد بگیره هم کمک کنهشماره تماس