سلام برا کترینگ در حال فعالیت نیازمند به اشپز با سابقه و ماهر اشنا به غذا خورشتی کبابی تخته کاری سالم با اخلاق محیط بدون حاشیه و دوستانه پخت روزانه محدود فقط شیفت ظهر

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در دریاچه شهدای خلیج فارس