به یک نفر تخته کار و آشپز ماهر و حرفه ای غذای ایرانی جهت رستوران محدوده خیابان نیروی هوایی با جای خواب و وعده غذایی نیازمندیم ،لطفا آشپز حرفه ای تماس بگیرد، فقط تماس بگیرین اس ام اس پاسخگو نیستمشماره تماس