✍ آشپز فرنگی
حداقل ۴ سال سابقه کار
اشنایی با کاست کنترل
طبخ غذای پرسنلی

———————————

✍ ویتر آقا یا خانم
حداقل ٤ سال تجربه ویتری
تمام وقت

———————————
‎صندوق دار خانم ✍
مسلط به سپیدز
حداقل یک سال سابقه کار
ساعت کار ۱۵ الی ۲۳
————————————-

✔️خوابگاه
✔️بیمه تامین اجتماعی
✔️وعده غذایی

کافه رستوران ایتالیایی سلینی

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در دانشگاه علم و صنعت