نیروی آشپز جوان
(جای خواب نداریم)
ساعت کاری از 11 ظهر تا 11 شب
با ناهار و شام
یک روز آف در هفته

با حداقل 1 سال سابقه کار در فست فود
آشنا به پیتزا ایتالیایی

رسپی و آموزش های لازم داده میشودشماره تماس