*** همکاری به صورت در صدی ***
****جا از ما ——————-کار از شما ****
– دفتر پر تردد ( ۲۵۰ تا ۳۰۰) در روز
– شریط : سابقه فعالیت ملاک می باشد
– بهترین نقطه در پاسداران — خیابان دولت
آدرس : خ شریعتی پاسداران خ دولت – چهارراه قنات پلاک۳



شماره تماس