اجازه اتاق و یا همکاران به صورت درصدى به همکاران داران دستگاههاى زیبایى و لیزر و العرى و یا الرادو که در فیلد زیبایى فعالیت دارند. در محیطى سوپر لاکچرى و شیک وقع در اندرزگو جهت مشاوره به واتس اپ پیام دهیدشماره تماس