به چند ادمین جهت انجام دادن کار شیر (ارسال) در اینستاگرام نیازمندیم
هرشب با یک پیج ۶۰۰تا۸۰۰ پست رو باید برای ۱۲نفر ارسال کنید (هر پست برای ۱۲نفر ارسال بشه)
در حالت عادی شبی ۳ الی ۴ ساعت زمان میبره
حقوق ماهانه ۵۰۰تومنه همراه با ۱۰گیگ اینترنت که اخر هر ماه همراه با حقوق داده میشهشماره تماس