با سلام و درود فراوان
به چن فرد جهت همکاری کار مجازی
(در زمینه کار هایه اینترنتی)
بدون محدودیت سنی
بدون ـمحدردیت تحصیلی
یا بدون حتی بلد بودن
با حقوق هفتگی دو میلیون تومان
لازم به ذکر است حقوق اولیه از همان هفته ثبت نام برای شما بدون تاخیر واریز میگردد
برای اطلاعات بیشتر پیام دهید

برای اطلاعات بیشتر به (چت دیوار) پیام دهید در غیر این صورت پاسخ گو نیستمشماره تماس