به استادکار صافکاری بی رنگ و مکانیک / نقاش / جلوبندی ساز / باطری ساز در یک مجموعه نیازمندیم
حقوق درصدی (نحوه پرداخت=روزانه)
همراه با جای خواب مناسب
استخدام و همکاری کلیه گروه های مربوط به تعمیرات خودرو سواری ایرانی و خارجی مجرب در یک مجموعه خودروییشماره تماس