تعدادی استاد کار ماهر جهت کار مکانیکی اتوبوسهای ولوو و اسکانیا بین شهری در ««««شهر کرمان»»»»» نیازمندیم با تمام امکانات رفاهی و ابزار آلات در مجموعه
حقوق به صورت درصدی
سوییت جهت اقامت مجزاشماره تماس