باسلام به همکاران عزیز. به تعدادی استاد کار وارد گیربکس اتوماتیک نیاز داریم سابقه کار حتما ۵ سال بالا باشه الکی نگید واردیم چون یک ماه آزمایشی کار میکنین فقط فقط باتجربه باشین نیرو صفر استخدام نداریم با تشکر بازو بست کن و گیربکس جمکن،شماره تماس