⭕ جنسیت : خانم

⭕ سن : بین ۲۵ الی ۳۸

⭕ آشنا به آشپزی

شرح وظایف:

♦️ نظافت کامل
♦️ فعال و کوشا
♦️ توجه به جزئیات و انجام کارها
♦️مهارت کامل در امور پذیرائی و خدمات

⭕ حقوق وزارت کاری میباشد

تایم کاری : ⏰
شنبه الی ۴شنبه : ۸ صبح الی ۱۸
پنج شنبه : ۸ صبح الی ۱۶

( محدوده ی کارخانه شورآباد میباشد )شماره تماس