به یک همکار آشپز مودب و متعهد و غیر سیگاری مسلط به گوشت و بی خس کردن و کار با چاقو در فست فود شیش برگر با شرایط زیر نیازمندیم
١) ساعت کاری ٥عصر تا ٢شب
٢)ماهی٥ روز مرخصی با حقوق بعد از ماه اول
٣) همراه با خوابگاهشماره تماس