جهت هرگونه سوال و رزومه فقط واتس آپ
استخدام سرکراتین کار و اکستنشن کاردر مرکز اکستنشن
لطفا رزومه خودرا واتس آپ کنید

تماس پاسخگو نیستم فقط واتس آپ

محدوده شریعتی جنوب انتهای خ مطهری شرقی
خ پلیسشماره تماس