شرکت « قائم پاک گستران رخش » تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی با نام تجاری (( رخش رخ )) و مواد غذایی
حقوق طبق وزارت کار +عیدی+سنوات+بیمه و پورسانت از کف
مناطق شهریار . اسلامشهر . رباط کریم . شهر قدس و سراسیاب اندیشه .مولوی وبهارستان . شاداباد یافت ابادشماره تماس