جهت بسته بندی جوراب در بازار…. ترجیحا تجربه کار داشته باشد..ساعت کاری از ۸ صبح تا ۶ و نیم بعد از ظهر..محیط زنانه…نزدیک مترو و ایستگاه اتوبوس.. پایه حقوق ۴ تومن بسته به مهارت
پیام پاسخگو نیستم فقط تماسشماره تماس