شرکتی معتبر یکنفر تراشکار ماهر با مشخصات زیر استخدام مینماید.
۱_عدم اعتیاد
۲_عدم سو پیشینه
۳_مسلط به تراشکاری کامل
۴_منظم

شرایط کار:

حقوق
مزایا
بیمه
بیمه تکمیلی و…
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرینشماره تماس