از خانها و آقایان علاقه مند به کار در بخش پذیرش ، تفسیر جواب آزمایش ، خون گیری و نمونه گیری، کار در بخشهای مختلف و… پس از آموزش کامل و ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه علوم پزشکی استخدام بعمل می آید
برای اطلاعات بیشتر فقط تماس بگیرید( به پیامها پاسخ داده نمیشود)شماره تماس