از تمامی افراد(خانم وآقا) که متقاضی کار در داروخانه در شیفت های صبح ظهر شب( تک شیفت یا دو شیفت)
بعنوان تکنسین داروخانه( نسخه خوان و نسخه پیچ)هستند
بعد از آموزش در محیط
آشنایی کامل با انواع نسخه و توانایی نسخه خوانی
آشنایی با مکمل های دارویی
آشنایی با تداخل های دارویی
و…
و ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه #از دانشگاه علوم پزشکی#استخدام بعمل می آید
>>آموزش برای عموم آزاد است<<
محدوده آدرس دانشگاه علوم پزشکی
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیریدشماره تماس