هلدینگ نوین برای تکمیل کادرنیروی انسانی خود به دنبال افرادی:
مسئولیت پذیر
دارای روابط عمومی بالا
آشنا به امور دفتری
باحقوق ومزایای عالی
ساعت کاری9.30تا7 و دوساعت و نیم تایم استراحت

درمحیطی امن وکاملا دوستانه
فاصله تامترو(2دقیقه)

ارسال رزومه ازطریق واتساپ
لطفا بعدازبررسی جهت مصاحبه تماس گرفته شود.شماره تماس