– نگهدار سالمند سالم وپوشکی ولگنی و…
– همراه بیمار در منزل بیمارستان
– نگهدار کودک
_ امور منزل آشپزی
_ نظافتچی روزمزدی
روزانه شبانه روزی شبانه
مقطعی دائمی قراردادی
با مجوز رسمی و ثبت
حقوق یک ونیم میلیون تا هشت میلیون
سید خندان به سمت رسالت نبش خ کابلی پ ۱۳۴۸
بلوار ارتش امورمنزل آشپزی
فرمانیه امورمنزل آشپزی
کامرانیه آبدارچی شرکت
شهرک غرب خدمات آرایشگاه
شریعتی صدر خانم ضایع نخاعی مراقب خدمات
دولت سالمند خانم آلزایمری
ولنجک سالمند خانم پارکینسون
بیمار خانم ساکشن گاواژ ( شبانه روزی روزانه )

✅✅برای دیدن کل کارها به همین شماره داخل تلگرام پیام دهیدشماره تماس