حتی افراد مبتدی و بی تجربه امکان استخدام در مراگز گردشگری و آژانس های هواپیمایی پیدا می کنند اگر
پس از طی دوره آموزشی جامع و کامل تئوری – عملی دریافت مدرک معتبر و بین المللی مورد تایید وزارت گردشگری
دریافت نمره خوب و برتر
جهت کسب اطلاغات بیشتر با ما تماس بگیریدشماره تماس