کافه رستوران کاما واقع در خیابان بهشتی تقاطع سهروردی در بخش های زیر استخدام می کند.
سرآشپز فرنگی حقوق ۱۰ تا ۱۲
کمک آشپز فرنگی حقوق ۷ تا ۹
( خوابگاه فقط برای آشپز و کمک آشپز )
سالن کار و ویتر حقوق ۵ تا ۷
باریستا حقوق ۵ تا ۷
صبحانه زن ۸ ساعت کار حقوق ۳ تا ۵
بارتندر حقوق ۵ تا ۷
مدیر رستوران حقوق ۸ تا ۱۰
هاست و میزبان حقوق ۶ تا ۸
صندوقدار ۵ تا ۶
نظافت چی حقوق‌ ۵شماره تماس