از افراد علاقمند به کار در داروخانه (خانم و آقا) بعنوان تکنسین داروخانه پس از طی یک دوره آموزشی کوتاه مدت و دریافت مدرک معتبر از دانشگاه علوم پزشکی( قابل ترجمه برای مهاجرت) در صورت واجد شرایط بودن معرفی به کار میگردند.
موارد آموزشی:
-نسخه خوانی
-نسخه پیچی
-قفسه بندی
-تداخلات دارویی
و…..
جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.شماره تماس