دستیار خانم جهت کار در سالن زیبایی در زمینه کارهای پروتز مو و زیبایی صورت

حداکثر سن ۴۰ ، مجرد
خوش رو خوش برخورد و روابط عمومی بالا
ظاهر آراسته

شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۸
پنجشنبه ۹:۳۰ تا ۱۵

جمعه و تعطیلات رسمی ، تعطیل میباشد

حقوق ۷۵۰۰ + بیمه

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در صادقیه