به چند خودروی سواری شخصی پژو 405 و سمند و پژو پارس و ال 90 مدل 97 به بالا جهت کار در یک سازمان دولتی محدوده جردن با شرایط زیر نیازمندیم :
ماهانه حدود 220 ساعت
ساعتی 25000 تومان
بیمه دارد
لباس فرم داده می شود
دوندگی بسیار پایین خودروشماره تماس