به تعدادی راننده سرویس مجرب متاهل ویا بازنشسته تاکسی داران محترم ون جهت سرویس مدارس نیازمندیم
مدارس در محدوده های مناطق یک و سه تهران جهت هماهنگی با شماره اقای میرزایی تماس بگیریدشماره تماس