با سلام به ۳ نفر راننده با گواهینامه پایه ۲
مسلط به شهر تهران
ترجیحا با سابقه کار در آمبولانس
شبانه روزی
برای دوستان شهرستانی خوابگاه فراهم است

استخدام ۳ نفر پرستار با حقوق ثابت و در صدی
کارشناس پرستار
کاردان فوریت
بهیار
کمک پرستار و…
تماس از ۹ صبح الی ۹ شبشماره تماس