استخدام سالنکار باظاهرمناسب و اخلاق حرفه ای
از ورود به مجموعه و اماده سازی سالن ۱۶:۳۰تا۱۸ و شزوع بکار ***********************مکانات:اسکان تمیز-وعده غذایی -سرویس
درمجموعه حرفه ای و نامدار‌جزیره کیش
ضمناانعام‌مهمان بحساب پرسنل واریز میشود

ارسال رزومه و‌عکس واضح به واتساپ***********شماره تماس