سالن تازه تاسیس در نارمک (میدان هفت حوض) در لاین های زیر استخدام می نماید:
ناخن کار حرفه ای با مشتری
مژه کار و ابرو کار حرفه ای با مشتری
فشیال کار حرفه ای با مشتری

سالن در بهترین منطقه نارمک خیابان آیت (میدان هفت حوض) با دسترسی عالی و موقعیت مکانی بسیار خوب واقع گردیده است.شماره تماس