به سه نفر اقا جهت سرایداری در باشگاه بدنسازی با شرایط زیر نیازمندیم.
جای خواب مناسب
سه وعده غذایی گرم
جمعه ها تعطیل
اضافه کاری ساعتی ۴۰ هزار
تسویه هفتگی
بایه حقوق ۶۷۰۰
رنج سنی ۱۵ تا ۲۸
داشتن باسبورت الزامی نیست
آدرس . میدان ازادی . ایستگاه بی ار تی دوراهی قبان کوچه تهمتنشماره تماس