۱-استخدام کانتر خانم با روابط عمومی بالا برای یک برند غذایی در مجموعه ایران مال تهران
شرایط سنی :۲۵ تا ۳۵ سال
ساعت کاری :
۱۲ الی ۱۸ شیفت روز ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون تومان
۱۸ الی ۲۴ شیفت شب ۴۵۰۰۰۰۰ میلیون تومان
۲_استخدام نیرو آقا (آماده سازی فست فود) ۲نفر برای یک برند غذایی در مجموعه ایران مال تهران
شرایط سنی :۲۰ ت***************************** حقوق ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون و ساعت کاری ۱۷ الی ۲۴ حقوق ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون
تماس جهت مصاحبه :
*********** عباسی

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در سرو آزاد