به تعدادی کانترکار و صندوقدار خوش پوش و دارای روابط عمومی بالا نیازمندیم
کانتر کار تمام شیفت با جای خواب ۵ الی ۶ میلیون
صندوقدار صرفا شیفت شب ترجیحا بومی ماهانه ۵ میلیون

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در قلهک