یک شرکت معتبر در زمینه محصولات غذایی جهت تکمیل کادر فروش خود تعدادی فروشنده خانم برای فروش محصولات در فروشگاه زنجیره‌ای استخدام می‌نماید
شرایط:
خانم دارای روابط عمومی بالا ظاهر آراسته
سن ۱۸-۳۵
ساعت کاری : ۱۵-۲۱شماره تماس