با دقت بخوان+تماس نه نگیر پاسخگو نیستیم؟واتساپ پیام بذار%
$ حقوق 5000/000 تومان ماه دوم میشه 5500/000 تومان ‌$
فروشندگی ونظافت فروشگاه سراجی خ منوچهری( بی حاشیه )
پایه کاسبی + فعال + با انگیزه + منظم + متعهد + مسئولیت پذیر
ظاهر و باطن آراسته + تمیز + مرتب چندین سال تعهد همکاری%
سن زیر 25 سال ساعت کار قبل از 10:00 صبح الی 21:30
( فضا و محیط کاری بسیار سالم + 4 نفر جوان باهوش فعال )
بی حاشیه ؟ غیر سیگاری ؟اگرباگوشی بازی نمیکنی ؟حواست به کار کردن + مشتری فروشگاه هست؟دنبال کاردائم + باکلاسی%
جا خواب ندارد.ماه اول آف ندارد.ماه دوم 5500/000 تومان.
¥ مشخصات فردی + سابقه کار + محل زندگی واتساپ کنید¥
.هماهنگی فقط واتساپ بهیچ وجه تماس نگیر؟پاسخگو نیستیم%
. شناسنامه + کارت ملی الزامیست % جا خواب ندارد .شماره تماس