به نفرات فورجینگ کار ‌ جوشکار و گیرنده یند با شرایط زیر نیازمندیم
▪︎ترجیحا دارای سابقه شغلی
▪︎همراه با آموزش عملی برای تازه کاران
▪︎با ادب و اخلاق خوب
▪︎عدم هرگونه اعتیاد
▪︎
▪︎رضایت نامه کارفرما قبلی مورد نیاز است
مزایا
حقوق و دستمزد بر اساس توانایی و پیشرفت کار
محل خواب مناسب
همراه با وعده غذایی ناهار

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در سبلان