به یک نفر  لابی من آقا
در محدوده نیاوران در محیطی بسیار عالی با شرایط زیر نیازمندیم :
⭐ سن بین ۴۸ الی ۶۰ ، بازنشسته
⭐ روابط عمومی قوی
⭐ ظاهر آراسته ، منظم و منضبط
⭐ وضعیت جسمانی سالم
⭐ حداقل ۲ سال سابقه کار لابی منی در منطقه یک
⭐ غیر سیگاری
⭐ جهت شیفت شب بصورت ۱۳-۳۵ ساعت چرخشی
و یک روز کامل (۲۴ساعته) آخر هفته (پنجشنبه یا جمعه)
⭐ دستمزد طبق قانون وزارت کار
⭐ عیدی ، سنوات و مرخصی ( بدون بیمه)
⭐ گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه الزامیست
ارسال رزومه به واتس اپ
⭐ لطفا فقط بازنشستگان محترم رزومه خود را ارسال کنندشماره تماس