✅املاک ٨ شمرون✅
✅✅ با سابقه درخشان در منطقه

✅✅از‌ مشاوررین حرفه ای و مبتدى(آقا و خانم) دعوت به همکاری مینماید

✅ ✅(بصورت تیمی و‌انفرادی)
✅✅ساختمان برند در بهترین لوکیشن منطقه (اندرزگو)
✅✅مشتری و فایلینگ حضوری

✅✅محیط حرفه ای و دوستانه

✅✅خرید فایل های مناسب کارشناسان توسط املاک
✅✅اتاق قرارداد کاملا مجزا و حرفه ای و بدون بازگشت
✅✅آگهی نا محدود(دیوار _ _پنلsms)
(تبلیغات حرفه ای)
✅✅تسویه درجا و بدون کسورات
✅✅آموزش و‌پیگیری توسط مدیران با تجربه
فایلینگ قوی و به روز از ۵ فایلینگ+ فایل حضوری و
تلفنی
***********
خانم عبدالهیشماره تماس