هوالرزاق

*گروه املاک بزرگ شاهان استخدام می نمائید*

(درآمد بالایی۱۵میلیون رویا نیست)

( آگهی و نردبان به تعداد دلخواه شما)

سابقه کار اصلا مهم نیست چه خانوم ها چه اقایون./

البته اقایون وضعیت خدمت هم مهم نیست./

اینجا همه باهم واسه هدف خاص تلاش میکنیم اونم رسیدن به پول./

کمیسیون به صورت ۵۰درصد واقعی بدون هیچ کسورات./

محیط کاملا دوستانه /بدون کوچیکترین حاشیه

اگر میخوای سال رویایی بسازی برای خودت وخانوادت فقط کافیه تماس بگیری./

املاک کفی حداقل ۱۵متر بر مغازه که کلی مشتری حضوری داریم

( آگهی و نردبان به تعداد دلخواه شما)

آدرس املاک ؛استاد معین،۲۱متری جی،بین طوس
و معین مال

شماره تماس :حسینی ***********شماره تماس