درامد بالای۱۰میلیون درماه با تضمین
محیطی کاملا ارام ولوکس وبی حاشیه
آموزش دادن کار صفر تا صدرایگان درحین کارزیر نظرمربی ومدیر مجمومه
به ما اطمینان کنید وسود خوب ببرید
رده سنی اقاوخانم ۱۸تا۵۰سال
ظاهری آراسته ومناسب وروابط عمومی خوب
وانگیزه داشتن درامد بالا
حقوق ثابت به مبلغ ۵میلون در صورت نداشتن درامددرماه اول
خوابگاه نزدیک دفتر برای دوستان شهرستانی
اگهی رایگان دردیوار برای هر مشاور
داری فایلینگ خیلی قوی در منطقه

مطمن باشید درکنار هم وباهم بهترین درامد را خواهیم داشت

منتظر حضور گرمتان هستیم املاک ودپارتمان کهنشماره تماس