استخدام
گروه بزرگ املاک متین با سه شعبه فعال
اگهی نامحدودوتسویه درجا

دسترسی آسان به مترو وBRT

اتاق قراردادحرفه ای

درصورت نداشتن درامدماهیانه 5میلیون پرداخت میگردد
مدیر استخدام آقای مقدمشماره تماس