یک شرکت معتبر خدماتی بازرگانی به یک نیروی خانم
فعال و پر انرژی
با انگیزه و با پشتکار
پیگیر و دقیق
جهت بازسازی چند واحد اداری نیازمند است.

حقوق ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان +بیمه
لطفا مشخصات و رزومه خود را از طریق واتس آپ ارسال کنید.شماره تماس