کلینیک روانشناسى نیک آرام از یک منشى خانم مسلط به نرم افزار Office وداراى روابط عمومى بالا دعوت به همکارى مى نماید:
حقوق وزارت کار✅
بیمه تامین اجتماعى✅
جهت اطلاعات بیشتر با شماره ثابت زیر تماس بگیرید
محدوده اقدسیه
********شماره تماس