(((یک نفر خانم فعال و با انگیزه)))

شرایط استخدام:
۲۰ تا ۴۰ سال
فعال و با انگیزه
ظاهر آراسته و مرتب
بدون نیاز به سابقه کار
بیمه دارد
حقوق ۴ الی ۶ میلیون تومان

لطفاً ابتدا مشخصات یا رزومه خود را به همین شماره در واتس آپ ارسال کنید و شرایط کار را جویا شوید.

شجاعیشماره تماس