استخدام محدود منشی خانم جهت کار در مطب زیبایی ترجیحا مجرد بدون نیاز به سابقه کاری
((حتی مبتدی))
محدوده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال
پرداخت دستمزد بصورت ساعتی (بدون حق بیمه)
شیفت کاری صبح ها
تماس فقط در واتس اپشماره تماس