با سلام
لطفا آگهی را تا انتها مطالعه و سپس در صورت داشتن شرایط تنها و تنها از طریق واتساپ رزومه خود را ارسال کنید
۱ آقا یا خانم. منشی ماهانه ٨م تومان
۲ آقا یا خانم. حسابدار. ماهانه ١٠ م ت
۳ خانم. مستخدم ماهانه ٧ م ت

ساعت کارت ۱۴ تا ۲۱

فقط پیام واتساپشماره تماس