آشپزخانه برند معتبر زمردی شعبه پاسداران نیرو
می پذیرد:
استخدام منقل کار و کباب (منقل گازی) با سابقه با پایه حقوق از ۱۴ میلیون بستگی به مهارت افزایش دارد تمام وقت با جای خواب خیلی فوری

یک نفر پیک موتوری ترجیحا آشنا به منطقه منضبط با اخلاق دو شیفت ساعت کاری ۱۱/۳۰ ظهر الی ۱۲ شب
به همراه استراحت بین روز و دو هفته در میان
حقوق ۱۴ میلیون بدون جای خواب

جهت مصاحبه از ساعت ۱۲ ظهر الی 8 عصر
تماس حاصل نمایید

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در پاسداران